Our customer support team is here to attent to your your needs. Contact us now!
ℹ️ Trending: "God Pass Dem" by Koko Icon ft. Karaokey

Zlatan x Burna Boy – ‘Gbeku’ “Lyrics”

Intro
Atitun (Ayiii) Atitun atitun gbe
Titun de o
(Yo Yo! Rexxie pon this one)
Atitun Atitun atitun gbe
Titun de o
Atitun Atitun atitun gbe
Titun de o (Ayii)

[Chorus]
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (gbeku)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (Ayii, yodi s’eyin)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (yodi s’eyin)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku
Jo’mo Ayiii
Funwo je funwo je
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je (Ibile)
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je (Jo’mo)
Funwi je ah funwo tan o
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbeku, Gbeku (Jo’mo) Ibile
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbeku, Gbeku (Kuro’be) Aiii

[Verse 1 – Zlatan]
Ominizanku ominigbeku
Ele je tan ema fe ku
Owanle se okun nu garawa
Hit maker ni wa se atuntin pada wa
Shebi moti jayin tele pe omabale
Rap erujeje motife mugbele
Owo ni mofe efi efele
Eti gbo prize ti yato siti tele wooh
Mr Gbeku de, shele jo gbeku
Teba ro lapa ro lese se
Oye kewa able
Omode njo
Agba ngan jo
Iku lere ese any beat wey I hang o
My Africans are you feeling me?
My Europeans are you feeling me?
Eyin temi ni Yankee shemo gbeku jo
E ma go

[Chorus]
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (gbeku)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (Ayii, yodi s’eyin)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (yodi s’eyin)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku
Jo’mo Ayiii
Funwo je funwo je
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je (Ibile)
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je (Jo’mo)
Funwi je ah funwo tan o
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbeku, Gbeku (Jo’mo) Ibile
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbeku, Gbeku (Kuro’be) Aiii

[Verse 2 – Zlatan]
Haa
Burna jawon
Awalabi lati wa sere
Unbi fawon tan gunyo wa kere
Bi api squad etinjo gbeku
Eyin eje money etinjo gbeku
Yankee, Dubai, Southy, Nairobi
Moni people sha
Haa rora gbese rora gbese
Ko malo kan lese sha
Gbeku da gbeku re
Gbeku gbeku gbekusa
Okolo okolo okolo okolo okolo demba
Je kan mo gbese
Gbeku e da gbese
Rora gbese, Ayiii
Rora gbese sha
Malo kan lese

[Chorus]
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (gbeku)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (Ayii, yodi s’eyin)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku (yodi s’eyin)
Ka meta ko yodi s’eyin gbeku
Jo’mo Ayiii
Funwo je funwo je
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je (Ibile)
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je
Funwi je ah funwo tan o
Funwo je funwo je (Jo’mo)
Funwi je ah funwo tan o
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbeku, Gbeku (Jo’mo) Ibile
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbegeden gbegeden gbegeden
Gbeku, Gbeku (Kuro’be) Aiii
Yo yo yo
Yo yo
Gbeku
Spyrit mix
Gbe ku
Ma so pe o le jo nau
Ayii.

Rate this :

Subscribe to our Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 917 other subscribers

%d bloggers like this: